Hur löser vi kompetens­försörjningen?

Arrangör: Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för näringslivet i hela landet.

I Södertälje finns avancerad produktion som kräver kompetent personal och rätt underleverantörer. Hur lockar vi unga individer att välja de yrkesutbildningar som erbjuds? Hur ser riskerna ut om företagen inte får tag i den kompetens de behöver? Under ett panelsamtal med representanter från både lokala och nationella aktörer kommer vi diskutera vilka utmaningar som finns idag och vad som behöver göras på strategisk och operativ nivå.


Medverkande

Mia Bernhardsen

Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Magnus Wiktorsson

professor, KTH

Johan Abrahamsson

Utbildningsdirektör, Södertälje kommun

Anna-Lena Strömsten

Head of People Services Group, Scania