Hur Scania arbetar med leverantörsutveckling och hållbara leverantörer

Arrangör: Scania

Scania arbetar aktivt med leverantörsutveckling för att utveckla sina leverantörer till pålitliga och konkurrenskraftiga partners.

Scania siktar på att flytta fokus från kortsiktig problemlösning till långsiktig utveckling och stödja linjeorganisationen på Inköp med identifiering och implementering av långsiktiga förbättringar hos leverantörerna. Bengt Hansson, Senior Supplier Development Advisor, kommer att beskriva hur Scania utvecklar sina leverantörer.


Medverkande

Bengt Hansson

Senior Supplier Development Advisor, Scania