Hur ska framtidens science parks bidra till innovationer och tillväxt?

Arrangör: Swedish Incubators & Science Parks (SISP)

Hur ser Science Parks ut i framtidens innovationssverige? Vilken roll ska Science Parks ha för att skapa samverkan och nytta för näringsliv, offentlig sektor och lärosäten?

Svenska Science Parks har snart 40 år på nacken och finns på fler än 30 platser runt om i Sverige. Deras uppdrag spänner över affärsutveckling, innovationsutveckling, samverkan och att bidra till att skapa attraktiva miljöer och communities som lockar till sig innovativa bolag, entreprenörer och andra kreativa människor. När inkubatorer jobbar med innovationsbolag i tidiga skeden, jobbar en science parks mer med scale ups och med transformation och förnyelse av befintligt näringsliv.

På detta seminarium tar vi del av konkreta exempel – vi får också för första gången höra om en ny kvalitetssäkring av science parks som utarbetas inom SISP.


Medverkande

Louise Östlund

Vd, Kalmar Science Park

Johan Ödmark

Vd, Swedish Incubators & Science Parks (SISP)