Hur stärker vi hållbar produktion hos små och medelstora företag?

Arrangör: IUC-nätverket, KTH, RISE, SuPr - Nationell nod för hållbar produktion

Hur kan vi stärka arbetet med att införa en mer hållbar produktion hos små och medelstora företag? Området är nytt och många företag saknar egna omfattande resurser och kompetens kring hållbarhet.

Hur får vi på bästa sätt ordentlig fart på transformationen mot en mer hållbar svensk produktion?

Just nu pågår pilotprojektet Ekolyftet för att utveckla metoder och program avseende hållbar produktion hos små och medelstora företag. Parterna i projektet är RISE, KTH, IUC Sverige, Södertälje Science Park och Chalmers. De berättar och diskuterar om vad man vill åstadkomma.


Medverkande

Mats Lundin

Verksamhetsledare, SuPr

Birgitta Öjmertz

Programledare Produktionslyftet, RISE

Jenny Bramell

Ordförande, IUC Sverige

Monica Bellgran

Professor i produktionsledning, KTH

Jens Petersson

Vd, Gnosjö Laserstans AB

Martin Kurdve

Forskare, RISE