Innovativa och cirkulära resursflöden

Arrangör: Avfall Sverige, Ignite Sweden, Södertälje kommun

Vi upplever just nu en omställning och transformation mot ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Inriktningen är tydlig men hur vi ska ta oss dit är inte lika klart.

Innovation och digitalisering kommer att vara avgörande för att skapa ett resurseffektivt samhälle. Vi behöver nya lösningar på gamla problem. Under seminariet kommer ni att få ta del av erfarenheter från projektet Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden som finansieras av Avfall Sverige och som projektleds av Södertälje kommun. Projektet bygger på samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi (triple helix). Det kopplar ihop avfall, cirkularitet och innovation för att uppnå miljömässig hållbarhet via effektiva och cirkulära resursflöden, men också ekonomisk hållbarhet via nya affärsmodeller och social hållbarhet via nya arbetstillfällen.

Huvudmålet med projektet är att ta in ny kunskap och hitta nya innovativa lösningar för ökat återbruk av hushållens grovavfall. För att hitta nya lösningar för ökat återbruk av hushållens grovavfall använder projektet Ignites projektmetodik som bygger på att matcha startups-företag mot utmaningen att öka återanvändningen grovavfall.

Projektet jobbar mot de Globala målen – framför allt mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), men även mål 9, 11 och 13. Projektparter är Telge Återvinning, Södertälje Science Park, Avfall Sverige, Ignite, Sörab, Kretslopp och vatten Göteborg, Business Region Göteborg och VafabMiljö.


Medverkande

Tomas Thernström

Avfallsstrateg, Södertälje kommun

Åsa Hagelin

Rådgivare, Avfall Sverige

Mikaela Färnqvist

Projektledare, Ignite Public