Produktion i en cirkulär värld: nya förutsättningar, verktyg & arbetssätt

Arrangör: FKG - Fordonskomponentgruppen, SuPr - Nationell nod för hållbar produktion

Vi lever i en tid med förändrade affärsmodeller och ökade krav på mer hållbara och cirkulära produktlivscykler.

Hur förändrar detta villkoren för hur produktionen bedrivs och vad den ska leverera? Olika lösningar för framtida produktion diskuteras och värderas utifrån de framtidsscenarier som blir allt mer sannolika.


Medverkande

Mats Lundin

Verksamhetsledare, SuPr

Peter Bryntesson

Senior Advisor, Fordonskomponentgruppen