Regionala stadskärnor – för en hållbar Stockholmsregion

Arrangör: Region Stockholm

Befolkningen i Stockholms län förväntas öka med drygt 500 000 invånare till 2030. Befolkningsökningen innebär stora möjligheter för regionen men också stora utmaningar.

Den rumsliga utvecklingen har en avgörande roll för hur vi förmår att ta oss an de regionala utmaningarna och nå målen om en hållbar regional samhällsutveckling. En av de grundläggande strategierna för  Stockholmsregionens utveckling är att utveckla en mer flerkärnig region med yttre regionala stadskärnor som kan avlasta och komplettera regionens centrala delar..

Region Stockholm har pekat ut åtta regionala stadskärnor utanför den centrala regionkärnan. Från norr till söder är de; Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.

De regionala stadskärnorna ska utvecklas till attraktiva, mångfunktionella kärnor som attraherar såväl nya invånare som näringsliv, service, kultur och handel. För att kärnorna ska utvecklas  krävs det satsningar på infrastruktur men också satsningar som bidrar till såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet.

I kärnorna pågår en just nu en spännande och dynamisk utveckling som drivs tillsammans med både privata och offentliga aktörer. De fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna skiljer sig emellertid åt i de regionala stadskärnorna. Respektive stadskärna behöver anpassa sin planering efter sina unika förutsättningar. Hur utvecklar man och stärker kärnornas identitet och spetsområden? Vilka utmaningar möter man och vilka är framgångsfaktorerna?

Lyssna till ett panelsamtal med representanter från Region Stockholm och tre av de regionala stadskärnorna; Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg och Södertälje Centrum. Hör de berätta om hur de arbetar för att utveckla de regionala stadskärnorna, både regionalt och lokalt.


Medverkande

Mikael Ranhagen

Enhetschef infrastruktur, regionledningskontoret, Region Stockholm

Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Helén Hill

Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

Jonas Karlsson

Näringslivschef, Södertälje kommun