Samverkan mellan lokal­samhället och näringslivet för framtidens lösningar

Arrangör: KTH, Södertälje kommun, Södertälje Science Park, Telge

Samhället såväl som företagen står för stora utmaningar och är beroende av varandra för att den hållbara omställningen ska lyckas.

Framtiden behöver nya lösningar som bygger på bredare och djupare samarbeten än tidigare. Att planera för framtida infrastruktur såsom elvägar, godstransporter, hamnanläggningar och smarta logistiklösningar kräver samverkan.

I Södertälje arbetar kommunen, det världsledande företaget Scania, lokalsamhället, företag och KTH tillsammans både avseende infrastrukturprojekt och kring forskningssamverkan. Detta för att få till pilotanläggningar för framtidens hållbara transportsystem. Här delar parterna med sig av konkreta exempel på vad som är på gång.


Medverkande

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Nils-Gunnar Vågstedt

Director Research & Innovation office, Scania

Magnus Wiktorsson

Prefekt, KTH

Juan Copovi-Mena

Vd, Telgekoncernen

Lydia Capolicchio
Moderator