Södertäljekringlan i ny tappning – i betong gjort av havreskalsaska

Arrangör: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Formen till skulpturen i havrebetong är inspirerad av ”Södertäljekringlan” som är en informell symbol för Södertälje kommun.

Cirka 3–4 % av världens utsläpp av koldioxid kommer från betongtillverkning och det finns stor potential att reducera utsläppen genom att byta ut traditionella insatsvaror mot restprodukter från t.ex. jordbruket. Lantmännen i Järna odlar havre och en restprodukt i processen är havreskalen. Havreskalen tas om hand av på Telge näts fjärrvärmeanläggning i Järna där de bränns och blir en insatsvara till fjärrvärmeproduktionen. Restprodukten från förbränningen blir aska som sedan blandas in i en ny cementmix som ska ge lägre klimatpåverkan.

Med hjälp av denna betong har Jens Evaldssons skapat en skulptur som är inspirerad av av stadens främsta symboler – kringlan. Fjällen på skulpturen är inspirerade av havreaxet som ligger på en matematisk form utan början eller slut. Här knyter kringlan ihop Stad, vetenskap och konst i en Torus Knot, en form som bygger på en känd matematisk formel.

På seminariet kommer du få höra dels om projektet men också om arbetet med konstprojektet. Under Science Week kommer skulpturen ställas ut på Södertälje Science Park.


Medverkande

Otto During
RISE
Tomas Thernström
Södertälje kommun
Jens Evaldsson
Konstnär
Eva Helén
Södertälje Science Park