Städande fåglar i kampen mot fimparna

Arrangör: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Kråkfåglar är de intelligentaste vilda djuren i Sverige, och de kan lära sig att plocka saker i utbyte mot mat. Kan det vara möjligt att låta dem bidra till renhållning och att minska mängden fimpar som ligger och skräpar på marken?

Fimpar är Sveriges och världens vanligaste skräp. I stadsmiljöer i Sverige visar skräpmätningar att det ligger cirka 6 fimpar/10m2. Fimpar innehåller plast och gifter, och de förfular även våra livsmiljöer. Kostnaderna för renhållning kopplat till cigarettfimpar är mycket stor och Sveriges kommuner lägger mycket resurser på att få bort fimpar från gator, torg, badplatser och andra offentliga miljöer. Tyvärr blir mycket av fimparna som slängs på marken kvar där då förutsättningarna för att samla i dem inte finns.

Skulle man kunna ta hjälp av fåglar att samla in fimpar?  På seminariet kommer startupbolaget Corvid Cleaning berätta om de möjligheter och utmaningar som finns. De har tagit fram en metod att lära vilda kråkfåglar att byta fimpar mot mat. Du kommer också få höra om ett pilotprojekt som just nu planeras för att testa metoden i större skala.


Medverkande

Tomas Thernström

Avfallsstrateg, Södertälje kommun

Christian Günther-Hanssen
Corvid Cleaning