Stadsutveckling Södertälje – där kunskap, omställning och en vässad industri står högt på agendan!

Arrangör: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Vilken roll spelar stadsplaneringen för industrins och samhällets pågående energiomställning? Vilken betydelse har den pågående strukturomvandlingen för Södertälje som plats och hur hänger det ihop med ambitionen att bygga en attraktiv kunskapsstad där fler vill bo och leva?

Under seminariet berättar vi om pågående stadsutvecklingsprojekt, hur vi jobbar med hållbarhet och vad vi gör för att stärka Södertäljes position som bostadsort, besöksmål och plats för framtidens näringsliv.


Medverkande

Moa Öhman

Översiktsplanerare och TF. Strategichef, Södertälje kommun