Ta hjälp av Livscykel­analyser (LCA) för att välja rätt produktionsmetod

Arrangör: RISE, SuPr - Nationell nod för hållbar produktion

Produktens hela livscykel spelar en allt större roll när den ska konstrueras och tillverkas.

I takt med att mer hållbara produkter efterfrågas, ökar också behovet av att kartlägga en produkts miljöpåverkan. Så kallade livscykelanalyser (LCA) har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att få en uppfattning om hur produkten kan utformas och tillverkas på bästa sätt, för att möta de nya kraven på hållbarhet.

Under denna programpunkt kommer RISE att berätta om hur LCA kan användas i praktiken, bland annat för att hitta de rätta produktionsmetoderna.


Medverkande

Christina Jönsson

Avdelningschef Metodik, textil och medicinteknik, RISE

Torun Hammar

LCA-expert, avd. Metodik textil och medicinteknik, RISE