Telge Bostäder skapar jobb för arbetslösa hyresgäster

Arrangör: Telge Bostäder

”Alla vill vara en del av samhället!”

Lyssna på det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder som jobbar långsiktigt och strategiskt för att motverka utanförskap och åtskillnad i bostadsområden. Inom bolagens bestånd finns miljonprogramsområden med stora utmaningar – en hög arbetslöshet, språkbarriärer och en del ungdomar som tappat hoppet om framtiden. För Telge Bostäder är den utvecklingen inte ett alternativ.

Strategin är att anställa långtidsarbetslösa hyresgäster i olika arbetsmarknadsprojekt. Av de 46 personer som sedan 2014 arbetat som portvakter har 29 personer fått jobb hos annan arbetsgivare efter avslutat arbetsmarknadsprojekt.


Medverkande

Cecilia Kumlin

Chef Affärsutveckling, Telge Bostäder

Gülseren Büyükbalik

Chef Social hållbarhet, Telge Bostäder

Pontus Werlinder

Vd, Telge Bostäder