Tillsammans bidrar vi till kompetensförsörjning, mångfald och minskad arbetslöshet i regionen

Arrangör: Telge Tillväxt

Utmaningen för Sverige i allmänhet och Södertälje i synnerhet är att många arbetsgivare har ett springande behov av resurser och kompetens, samtidigt som vi ser att många medborgare går arbetslösa.

Telge Tillväxt är ett bolag som för samman de här båda behoven med sitt uppdrag, att bidra till näringslivets kompetensförsörjning och samtidigt minska arbetslösheten i Södertälje.Under denna programpunkt får vi träffa tre arbetsgivare som alla har olika behov och perspektiv i den här frågan. Vi kommer också få höra hur samarbetet med Telge Tillväxt har bidragit till kompetensförsörjningen inom Scania, Omsorgskontoret och Utbildningskontoret.


Medverkande

Thomas Westerlund

Head of People and Culture - Production and Logistics, Scania

Cecilia Ståhl

Vd, Telge Tillväxt

Sara Seing (f.d. Jervfors)

Kostchef, Kostenheten, Utbildningskontoret

Mats Karlsson
Omsorgskontoret, Södertälje kommun
Robert Nordström

Chef för Telge Affärstöd, Telge AB (Moderator)