Vad innebär Growth Mindset och framtidens ledarskap?

Arrangör: Kvinnovation

Begreppet Growth Mindset kommer bli allt mer relevant för framtidens ledare.

Arbetsmarknaden ställer nya krav på framtidens ledare, och vilka egenskaper de kommer behöva besitta oavsett sektor och bransch. Programmet Growth Mindset är relevant för alla som är nyfikna på hur man redan idag kan jobba på att bli attraktiv för framtidens arbetsgivare.


Medverkande

Marie Samre
Gabriella Malki