Så samverkar kommun och näringsliv för att nå miljömålen

Klas MattssonScience Week

Ett hållbart näringsliv och samhällsbyggande kräver att många drar åt samma håll, inte minst vad gäller minskad miljöpåverkan. I Södertälje arbetar man brett med allt från hållbara livsmedel till mer hållbara transporter och koldioxidlogistik. Ett exempel i framkant är samarbetet mellan Söderenergi och Södertälje hamn för att radikalt minska koldioxidutsläppen genom revolutionerande bio-CCS-teknik.

Södertälje kommun på Science Week – hållbarhet, samverkan och framtidens stad.

Samverkan är nyckeln för att nå miljömålen i Agenda 2030 och det nationella målet med nollutsläpp till 2045. I Södertälje kommun arbetar man aktivt för att nå dit, inte minst genom ett nära samarbete med näringslivet. Till exempel genomför man kampanjer tillsammans med bland annat Scania och AstraZeneca för att öka invånarnas intresse för att åka kollektivt.

Många insatser görs också för en mer hållbar livsmedelsproduktion, inte minst via det regionala näringslivsprojektet MatLust. Genom utbildningsprogram och produktutvecklingsprojekt hjälper man små och medelstora livsmedelsföretag till en mer hållbar produktion.

– MatLusts arbete är ett bra exempel på hur vi ställer krav parallellt med att genomföra stödjande insatser för näringslivet, konstaterar kommunens stadsdirektör Stefan Hollmark.

Revolutionerande teknik

Ett annat exempel är det samarbete som Söderenergi inlett med Södertälje hamn för att minska utsläppen av koldioxid. Genom att binda 650 000 ton koldioxid per år med hjälp av revolutionerande bio-CCS-teknik kan Igelstaverket i Södertälje bli en viktig aktör för att nå klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser.

– De olika teknikerna är inte nya, däremot är affärsmodellerna och sammankopplingen av dem ny. Sverige och övriga Norden är föregångare på det här området och nu hoppas vi att andra följer efter, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

Bio-CCS-teknik som går ut på att koldioxid avskiljs ur rök och lagras, för att därefter transporteras ut till havs och pumpas ner 800 meter under havsbotten. Där tas koldioxiden upp av sandsten för att så småningom omvandlats till mineral. Lämplig havsbotten finns utanför både Norge, Danmark och Storbritannien.

”Ett projekt man bara drömmer om”

Med stöd från Energimyndigheten på 2,5 miljoner kronor av en total budget på fem miljoner tar man nu bland annat fram underlag inför fortsatta beslut om projektering, går igenom vilka miljötillstånd som krävs och förbereder ansökan om EU-stöd. I december ska delprojektet vara klart.

Per Fredman, vice vd för samarbetspartnern Södertälje hamn, och är också entusiastisk över projektet.

– Det här är otroligt stort och spännande – ett miljöprojekt man bara drömmer om att få vara en del av, konstaterar han.

Under Science Week kommer både han och Karin Medin att delta i ett panelsamtal om framtidens hållbara företagande, där samarbete är en av de viktigaste nycklarna.

För Stadsdirektör Stefan Hollmark är bio-CCS-projektet en viktig milstolpe:

– Det här är en av Södertäljes största satsningar och Igelstaverket är en av de bäst lämpade anläggningarna i Sverige för bio-CCS, i synnerhet om det görs i samverkan med Södertälje hamn, som skulle kunna utvecklas till en hub för koldioxidlogistik i Mälarregionen, slår han fast.

Framtidens näringsliv – konkurrenskraftigt och hållbart företagande. Läs mer här.