Så ska fler få upp ögonen för ingenjörsyrket

Klas MattssonScience Week

Ökad kunskap om vad ingenjörsyrket innebär och bättre matchning mellan elever och utbildningar. Det är ett par av lösningarna för framtidens kompetensförsörjning som diskuteras under Science Week. – Många unga saknar den nödvändiga kompetensen för att göra ett realistiskt och medvetet karriärval.

Det konstaterar Johan Abrahamsson, tillförordnad utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Södertälje har ett rikt och varierat näringsliv – här finns alltifrån småföretag till jättar som Scania och AstraZeneca. Efterfrågan på arbetskraft inom teknikområdet är också stor, över hela linjen: allt ifrån personal som gått teknikorienterade yrkesprogram på gymnasiet till personer med utbildning från både yrkeshögskolan och högskolan.

Johan Abrahamsson sammanfattar skälen till bristen på personal med rätt utbildning i ett enda ord: valkompetens.

– Hur många unga känner sig själva tillräcklig väl för att fatta medvetna val och förstår kraven som ställs i arbetslivet?

Viktigt göra medvetna val

Förutom att många unga har en ganska diffus och stereotyp uppfattning om vad olika yrken innebär finns det en rad faktorer som påverkar deras studieval, som traditionella könsmönster eller olika yrkens socioekonomiska status.

– Vi har många elever som av tradition och familjebakgrund väljer ett yrkesprogram på gymnasiet, trots att de skulle lyckas bra inom ett yrkesområde som kräver högre utbildning, till exempel ingenjörsyrket, menar Johan Abrahamsson.

Av samma skäl finns det elever som väljer ett högskoleförberedande program, men som saknar förutsättningar för att studera vidare.

– Det är viktigt, både för näringslivet och för individen, att fler gör medvetna val.

I Södertälje kommun har man därför ett projekt kring just valkompetens. Projektet riktar sig både till elever och föräldrar, ända ner på förskolenivå.

Under Science Week kommer han själv att delta i ett panelsamtal kring framtidens kompetensförsörjning tillsammans med representanter från Svenskt näringsliv, Scania och KTH. En som också deltar, under en programpunkt som riktar sig direkt till gymnasieelever, är KTH-studenten Natalie Ahmadizadeh. Hon studerar till civilingenjör inom industriell teknik och hållbarhet.

Det bästa av två världar

Som studentambassadör är hennes uppgift att informera, inspirera och vara en förebild för dem som funderar på att studera till just ingenjör.

– Ingenjör är ett väldigt abstrakt begrepp, konstaterar hon och berättar om sin egen väg till KTH.

Under gymnasietiden tänkte hon sig en framtid inom vården, men förstod så småningom att själva vårdmiljön inte passade henne.

– Jag insåg istället att mitt huvudmål var att hjälpa människor och började fundera över vilka andra vägar som fanns.

Utbildningen hon går är ny och framtagen i samarbete med bland annat AstraZeneca och Scania. Den tydliga kopplingen till näringslivet ser Natalie Ahmadizadeh som ett stort plus.

– Balansen mellan teori och praktik är ovärderlig.

Studietiden delar hon mellan KTH i Stockholm och KTH i Södertälje och får på så sätt det bästa av två världar.

– Campus på Valhallavägen har mycket historia och studentkänsla medan campus i Södertälje är en väldigt familjär skola med högt i tak där alla känner alla. Dessutom är lokalerna nya och fräscha och har en industrikänsla som jag älskar.

Natalie Ahmadizadeh ser fram emot att så småningom ta sin examen och få börja arbeta med det hon brinner för:

– Som färdigutbildad civilingenjör kommer jag att vara med och lösa framtidens problem.

Över 60 programpunkter om hållbarhet

Science Week är öppet för alla och kostnadsfritt. Ett samhällsforum som går av stapeln 2–6 februari 2022 om hållbarhet, med 60 digitala live-seminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Se hela programmet här!