Programmet är lanserat! 60 programpunkter livesänds digitalt

Charlie WatzScience Week

Science Week är ett framtidsinriktat forum för att skapa delaktighet och ge inspiration för framtida hållbara lösningar. Mellan den 5-6 februari 2022 kan du delta i kostnadsfria livesända webbinarier, panelsamtal och workshops om hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling.

Vi lyfter det senaste nytt inom hållbar utveckling både inom industrin och i samhällsplaneringen med konkreta exempel från storföretag, samhällsaktörer och ideella sektorn. Hur säkrar vi framtida svensk produktion? Hur ställer vi om till ett hållbart transportsystem? Hur bygger vi en hållbar stad?
Den nya nationella noden för hållbar produktion, SuPr, presenterar nyheter. Du kan även följa med på digitala studiebesök i Scanias och AstraZenecas produktion samt gå på kulturvandring i Södertälje bland virtuella och verkliga skulpturer. Science Week avslutas med ett 24-timmars hackaton om det inkluderande, hållbara, uppkopplade samhället, för att nämna några programpunkter.

–Med konkreta exempel visar vi hur såväl små som stora, privata som offentliga verksamheter jobbar mot en hållbarare värld. Vi gör skillnad tillsammans, berättar Eva Helén, utvecklingsstrateg på Södertälje Science Park.

Science Week är kostnadsfritt och arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med ägarna, Södertälje kommun, Scania, KTH och AstraZeneca. Alla programpunkter sänds live digitalt på scienceweek.se.

Se hela programmet på scienceweek.se/program2022

Anmäl dig för att hålla dig uppdaterad