Frågor och svar om Science Week

Vad är Science Week?

Science Week är ett framtidsinriktat event som bidrar till ett hållbarare samhälle och visar framtidens hållbara produktion. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden. Det handlar om morgondagens innovation, digitalisering, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet.

Science Week arrangeras årligen vecka 5. 2021 anordnas det den 3-5 februari.

Hur kan jag delta?

Science Week är gratis och alla seminarier och workshops är öppna för alla. I är sänds allt digitalt och är tillgängligt även i efterhand. Det är bara att anmäla sig till de programpunkter du är intresserad av på programsidan.
Klicka här för att se årets programpunkter.

Kan jag titta på Science Week i efterhand?

Ja det kan du! Du kommer att kunna titta på alla programpunkter på deras respektive sida (samma sida som där du anmälde dig) under ett helt år.

Vad är syftet med Science Week?

Syftet med Södertälje Science Week är att skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning och visa en mångfald av aktiviteter från många olika aktörer som visar såväl bredd som spets.

Har du fler frågor? Välkommen att kontakta teamet bakom Södertälje Science Week.