Du som medarrangör får ett exklusivt kontaktnät, förknippas med framtidens Södertälje och syns i ett sammanhang med innovation, utveckling och forskning där Södertälje Science Park med Scania, AstraZeneca och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är dragare.

Södertälje är en attraktiv och hållbar plats för framtida utveckling och det är du som medarrangör, som tillsammans med alla andra medarrangörer visar upp den innovativa kunskapsstaden Södertälje.

Vilka är målgruppen för Södertälje Science Week?

Målgruppen är bred, aktiviteterna kan rikta sig till såväl företag, studenter, gymnasieelever som allmänhet. Kanske har ni något att lansera i samband med Södertälje Science Week?

Hur gör jag för att bli medarrangör?

  1. Bestäm vilken aktivitet (workshop/seminarium) ni vill göra med anknytning till forskning, innovation, utveckling eller högre utbildning kopplat till hållbarhet.
  2. Bestäm vilken som är er huvudmålgrupp och vilka ni vill bjuda in.
  3. Kontakta Eva Helén, ansvarig samordnare för Södertälje Science Week och berätta om vad ni vill göra och hur ni tänker.

Vad ansvarar jag för?

Södertälje Science Park står för övergripande kommunikation och samordning av koncept. Alla arrangörer får ett media-kit av oss att använda vid marknadsföring med mallar och logotyper.

Medarrangörer själva snavarar för följande:

  • Planering
  • Kostnader
  • Marknadsföring
  • Rekrytering av deltagare
  • Genomförande

Arbetsmaterial för arrangörer

Från möten

Presentation från möte 4 september för medarrangörer (PPTX)

Mallar

Ladda ner mallskiss för programpunkt SSW 2019 (Word)

Grafiskt material

Ladda ner mediakit (logotyper, banners och informationsbrev (zip-fil)

Välkommen att skapa framtida möjligheter både för dig, din organisation och för Södertälje!

Kontaktperson
Eva Helén
Ansvarig samordnare
E-postadress: eva.helen@sscp.se
Mobil: 08-523 037 57

Har du frågor om media-kit och press, kontakta:
Charlie Brusvik
Kommunikationsansvarig
E-postadress: charlie.brusvik@sscp.se
Mobil: 076 855 08 14