Vill du vara med som medarrangör av Södertälje Science Week 2019?


Vi vill ha med dig och din organisation för att skapa ett positivt framtidsinriktat event som bidrar till Kunskapsstaden Södertälje. Vi gör det tillsammans med er på temat innovation, forskning och utveckling den 30/1-2/2 2019.

Du som medarrangör får ett exklusivt kontaktnät, förknippas med framtidens Södertälje och syns i ett sammanhang med innovation, utveckling och forskning där Södertälje Science Park med Scania, AstraZeneca och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är dragare.

Målgruppen är bred, aktiviteterna kan rikta sig till såväl företag, studenter, gymnasieelever som allmänhet. Södertälje Science Park AB samordnar koncept och övergripande kommunikation. Respektive organisation erbjuds möjlighet att arrangera programpunkter. Under 2018-års Södertälje Science Week arrangerades 70 workshops och seminarier, en succé vi vill upprepa!

Välkommen att skapa framtida möjligheter både för dig, din organisation och för Södertälje.

Dokumentation från workshop 29/5 (pdf)

Södertälje Science Week allmän info (pdf)

 eva.helen@sscp.se

0766-483 360