Startups och svenska tillverkare matchas till framgång

Klas MattssonScience Week

Trots flera fördelar med att producera i Sverige väljer många startups att förlägga produktionen i låglöneländer. Det vill Produktionsänglar ändra på. Under Science Week presenteras projektet som hjälper startups att växa tillsammans med svenska tillverkare.

Science Week sänds live 2-6 februari – över 60 programpunkter om hållbarhet 

– Många har en bild av att produktion i låglöneländer är otroligt mycket billigare än i Sverige. Men då tänker man inte på alla kostnader i både tid och pengar som tillkommer om man producerar i utlandet, som att man behöver åka dit och arbeta tillsammans med tillverkaren.

Det konstaterar Stina Lantz, vice vd för Swedish Incubators and Science Parks och programansvarig för Ignite Sweden, en av Produktionsänglars främsta samarbetspartners.

Kulturella skillnader och språkförbistring gör dessutom att man ofta behöver ta in extern hjälp för att ro utlandsproduktionen i hamn. Att ställa krav på arbetsmiljö och ha kontroll över hur till exempel ursprungsmaterial framställs i ett låglöneland är också nästan omöjligt för en liten startup, menar hon.

”Producera så nära kunden som möjligt”

Under pandemin har andra problem med utlokaliserad produktion också blivit uppenbara.

– Den stora utmaningen har varit leveranserna. Därför är det ultimata att producera så nära kunden som möjligt.

Samtidigt finns det även kunskapsluckor hos de svenska tillverkarna.

– De är inte särskilt vana vid startups och förstår inte alltid att de behöver hantera dem lite annorlunda än andra kunder. Om man höjer kunskapen hos både tillverkare och startups har man vunnit otroligt mycket, och ett initiativ som Produktionsänglar jobbar med båda sidor, poängterar Stina Lantz.

Produktionsänglar startade på Södertälje Science Park 2018 på initiativ av KTH-professorn Monica Bellgran, med målet att främja svensk produktion genom att stötta startups att gå från prototyp till produktion hos svenska tillverkare. Den bärande idén är att matcha startups med tillverkare och till sin hjälp har man tagit Ignite Sweden.

– Tillsammans med våra medlemmar har vi ett gigantiskt nätverk med 2 500 svenska startups. Väldigt många av dem som Produktionsänglar kan hjälpa har vi i vårt ekosystem och när en startup söker vissa tillverkande företag kan vi hjälpa till med matchningen, förklarar Stina Lantz.

Expansionsfas

Just nu är Produktionsänglar inne i en expansionsfas. Tack vare ett nytt anslag från Vinnova ska man etablera produktionsacceleratorer i närheten av högskolor och universitet på olika håll i Sverige. Redan i år ska den första komma på plats och målet är fem acceleratorer under en femårsperiod. Parallellt fortsätter KTH och Södertälje Science Park att utveckla konceptet.

Under Science Week kommer både Stina Lantz och Monica Bellgran att delta för att berätta mer om projektet. Stina Lantz betonar att svenska tillverkare har minst lika mycket att vinna på nya, innovativa samarbeten som vad startups har:

– Ska man ha en chans att jobba med de här bolagen måste man vara med från början.

Hör hur det fungerar och hur ditt företag eller organisation kan medverka i Produktionsänglar – på Science Week. 

Över 60 programpunkter om hållbarhet

Science Week är öppet för alla och kostnadsfritt. Ett samhällsforum som går av stapeln 2–6 februari 2022 om hållbarhet, med 60 digitala live-seminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Se hela programmet här!