Nationella noden SuPr skapar samverkan för hållbar produktion

Charlie WatzScience Week

– Noden handlar inte om vackra dokument, här jobbar vi för att det ska bli verkstad, konstaterar Mats Lundin, verksamhetsledare för SuPr. I början av året lanserades den nationella noden SuPr, förkortning för Sustainable Production, i Södertälje. Uppdragsgivare är innovationsmyndigheten Vinnova. Inom noden samverkar aktörer från industrin, den offentliga sektorn och den akademiska världen för att tillsammans utveckla nya metoder … Läs mer