Magnus Wiktorsson, prefekt på KTH i Södertälje,här tillsammans med Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun.

Tillverkningsindustrin genererar stora exportinkomster och är viktig för sysselsättningen i Sverige. Branschen står inför nya utmaningar och behöver anpassa sig till ny teknologi och ställa om mot ökad hållbarhet. Södertälje är motorn för Stockholms läns tillverkningsindustri.

De två världsföretagen Scania och AstraZeneca verkar i Södertälje och står för ca 10% av Sveriges varuexport. Företagen och arbetar aktivt med att ställa om verksamheten mot hållbarhet. KTH i Södertälje har fokus på hållbar produktion med forskning inom produktionsledning, produktionslogistik och drift och underhåll. Den senaste tekniken och forskningen inom hållbar produktion visas upp och diskuteras i ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv under Science Week.

KTH presenterar ett axplock av den senaste forskningen inom den pågående industriella transformationen och Industri 4.0. Framtidsfrågor diskuteras av forskare och näringslivsrepresentanter. Vilka produktionssystem och affärsmodeller stöttar en omställning till en mer cirkulär ekonomi? Olika branscher och företag har olika utmaningar för att få sin verksamhet cirkulär och klimatneutral – samtidigt som konkurrenskraften behöver bibehållas. KTH visar upp olika forskningsprojekt. Ett exempel är digitala tvillingar för produktions- logistik där en virtuell modell av den verkliga världen byggs upp som möjliggör att man kan analysera och övervaka system och förutse problem innan de uppstår. Ett annat forskningsexempel är sensorer som ökar möjligheten att kontrollera industriella processer och öka automatisering i pro- duktionen. Andra intressanta områden är potentialen med drönare och själv- diagnostiserande produktionsutrustning.

Region Stockholm lanserar en Rapport om Tillverkningsindustrin i Stockholms län. Under Science Week öppnar Scanias Smart Factory Lab upp för studiebesök. Här visas showcases som bygger på analys av in- samlad data från logistik, produktions- förberedelse och montering som kombineras med ny teknologi. AstraZeneca berättar om hur företaget de- signar nya läkemedel så att både medicinen, förpackningen och tillverkningsprocessen blir så hållbar och miljövänlig som möjligt. Digitala lösningar används tvärs över terapiområden och funktioner på Astra- Zeneca. Detta för att kunna utveckla och producera läkemedel snabbare men också få mer patientcentrerade lösningar.

Produktionsänglar är ett helt nytt koncept där KTH och Södertälje Science Park samarbetar för att stödja start ups att skala upp sina prototyper och kunna producera i Sverige. Produktionsexperter från näringslivet är mentorer och delar med sig av sin kunskap och ger tips hur entreprenörs- företagen kan undvika dödens dal. Det är några exempel på vad som presenteras under Science Week.

Inne i Trampbilsfabriken/KTH Leancentrum kan du lära dig om Lean och hållbar produktion.