Det övergripande temat för Science Week är hållbarhet.

Varje dag har ett eget tema – hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Veckan avslutas med ett 24 timmars hackathon.

Onsdag
Hållbar utveckling – Vi lyfter övergripande samhällsfrågor. På årets Grand Opening om framtidens hållbara produktion. Andra seminarier handlar om innovativa miljöers betydelse för att skapa nätverk och hållbar tillväxt, elektrifiering, hållbara transportsystem och hållbara medarbetare.

Torsdag
Hållbar produktion – Vi belyser olika aspekter, ger praktiska exempel och berättar om den senaste forskningen om hållbar produktion. SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, ger en inblick i aktuella ämnen och presenterar kommande projekt. KTH berättar om den senaste forskningen om produktionsledning, produktionslogistik och  strategisk drift och underhåll och med konkreta företagsexempel. Scania och AstraZeneca anordnar digitala studiebesök i sina fabriker.

Fredag
Hållbar stadsutveckling – Hur skapar vi framtidens attraktiva hållbara städer? Region Stockholm och Södertälje kommun ger exempel på regionala stadskärnor, framtidens kompetensförsörjning och framtidens dynamiska näringsliv – vad kräver det? Hur skapar man en attraktiv stadskärna och levande stad? Hur skapar vi ett inkluderat och uppkopplat samhälle? Hur kan vi se på avfall som en resurs genom samverkan med innovativa företag? Hur kan konsten bidra till en inkluderande kreativ stad? Dessutom kommer det handla om vilka utvecklingsstöd entreprenörer har tillgång till.

Lördag och söndag
Hack for Södertälje – den inkluderande hållbara uppkopplade staden. Under lördag och söndag kommer ett 24-timmars hackathon arrangeras för dig som vill bidra till Södertäljes framtida utveckling. Målet är att få input, idéer, koncept och lösningar till Södertäljes resa mot ett mer inkluderande, hållbart och anslutet samhälle. Hackathonet blir en katalysator och utmanare för att förstärka det pågående arbetet inom kommunens arbete med ekosystemtjänster, IoT, AI, öppen data, realtidsdata och hållbarhet.

Läs mer på: https://hackathon.sodertalje.se/