Ett övergripande tema för Science Week är hållbarhet. Hållbarhet är den viktigaste utmaningen men även möjligheten för svensk framtida industri och det är möjligheterna och blicken in i framtiden som vi vill ge!

Science Week är en plattform för att samverka, bygga nätverk och skapa kontakter för framtiden. Forumet engagerar en stor mängd strategiska aktörer inom samhällets olika sektorer med ambition att leda till fortsatt samverkan. Programmet publiceras i sin helhet den 23 november 2021 på scienceweek.se/program2022.

Onsdag
Hållbar utveckling som innefattar såväl ekologiska, ekonomiska
som sociala aspekter. Under Science Week lyfter vi frågeställningar och
exempel på såväl komplexiteten, utmaningarna och möjligheterna för
individer, företag och samhälle.

Torsdag
Hållbar produktion Allt från hållbar produktion och utveckling inom industrin till mat och hållbara människor. Små och medelstora företag får inblickar i hur de kan stärka hållbarheten i sina företag till exempel genom digitalisering, verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning och produktutveckling.

Fredag
Hållbar stadsutveckling – Cirkulär ekonomi, hur skapar vi smarta hållbara städer, framtidens elektrifiering och digitalisering.

Lördag och söndag
Hack for Södertälje – Ett 24-timmars hackathon för dig som vill bidra till Södertäljes utveckling. Målet med hackathon är att få input, idéer, koncept och lösningar som hjälper Södertälje kommun på sin resa mot ett mer inkluderande, hållbart och anslutet samhälle. Hackathonet kommer att fungera som en katalysator och utmanare för att förstärka det pågående arbetet inom områdena ekosystem IoT, AI, öppen data, realtidsdata och hållbarhet.

Läs mer på: https://hackathon.sodertalje.se/

Vill ni vara med och arrangera en programpunkt?

År 2022 kör vi helt digitalt och sänder live via en kanal på di.se och på vår hemsida, från Södertälje Science Park. Kontakta Eva för frågor om programmet och dagarna, och Tanya för filminsplening och produktion som sker i samverkan med Bonnier Brand Studios.

Eva Helén
Övergripande ansvarig och ansvarig för innehåll, Science Week
Telefon: 08-523 037 57
Skicka e-post till Eva Helén

Tanya Mineur
Event Manager, Science Week (Ansvarar för filmning och produktion)
Telefon: 073-147 07 41
Skicka e-post till Tanya Mineur

Inspiration för gymnasieelever

Vi tycker att det är viktigt att ge framtidshopp och inspiration för gymnasieelever- Sedan 2018 har gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och ekonomi i årskurs 2 varit inbjudna att delta i en specialpunkt under Science Week anpassad för gymnasieelever där vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

KTH (Campus Södertälje) Scania och AstraZeneca är aktörer som brukar medverka på olika sätt. Läs mer om gymnasieskolans program.