Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Vi satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

Vi erbjuder en kreativ och neutral utvecklingsmiljö. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt. Här träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden forskare företagare studenter, entreprenörer projektledare specialister kreatörer och politiker.

Vårt profilområde

Vi arbetar för hållbar produktion och produktionsflöden. Det handlar om produkter och tjänster och riktar sig till alla företag, organisationer och myndigheter som vill utvecklas. 

En del av syftet och målet är stärka förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. Det gäller industriell produktion av fysiska varor som till exempel läkemedel, livsmedel och lastbilar, men våra erfarenheter och kunskap kan även tillämpas på produktion av tjänster, som till exempel sjukvård och transporter.

Vi anordnar seminarier inom olika områden som digitalisering, hållbar produktion och entreprenörskap, och inte minst har vi Science Week som anordnas en gång per år där våra huvudpartners, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och KTH Södertälje är dragare.