Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbara produktionsflöden. Vi satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

Vi erbjuder en kreativ och neutral utvecklingsmiljö. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt.

Här träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden

  • forskare
  • företagare
  • studenter,
  • entreprenörer
  • projektledare
  • specialister
  • kreatörer och politiker.

Läs mer om våra erbjudanden