Image
Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt.

Uppdraget från ägarna är att:

  • Stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion
  • Etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion
  • Verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje verka för en säkrad regional kompetensförsörjning.

Läs om ägarna till Södertälje Science Park

Övergripande arrangör av Science Week

Vi anordnar seminarier inom olika områden som digitalisering, hållbar produktion och entreprenörskap, och inte minst har vi Science Week som anordnas en gång per år.
Science Week är med och driver omställningen till hållbara samhällen genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring vår tids viktigaste frågor.

Läs mer om Science Week (Ny webbplats)