Image

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt.

Vi initierar och driver projekt som stärker och utvecklar producerande företag samt företag med industrinära tjänster, offentliga som privata med fokus på hållbar produktion. Projekten omfattar allt från affärs- och idéutveckling till scaleup och hjälp med att hitta och ta fram hållbara produktionslösningar. Vi skapar samverkan med näringslivet, akademin och andra innovationsnoder i Södertälje, Stockholm och nationellt.

Vårt uppdrag är att:

  • Stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion
  • Etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion
  • Verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje verka för en säkrad regional kompetensförsörjning.

Våra ägare och strategiska partners

Vi ägs och arbetar på uppdrag av Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH. Vi arbetar även med externa finansiärer och är medlemmar i SISP (Swedish Incubators and Science Parks) den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och Science Parks. SISPs 60-tal medlemmar driver innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.