Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbara produktionsflöden.

Södertälje Science Park erbjuder en kreativ och neutral utvecklingsmiljö. Här kan aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt.

I miljön träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, specialister, kreatörer och politiker.

Södertälje Science Park satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.