Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Vi satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

Vi erbjuder en kreativ och neutral utvecklingsmiljö. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt. Här träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden forskare företagare studenter, entreprenörer projektledare specialister kreatörer och politiker.