Årets Innovationspris 2019 – N4

Motivering:

Genom att lyssna på kundens behov av att drivas av viljan att ständigt förbättras har årets vinnare utvecklat och levererat ett innovativt erbjudande och en arbetsmetod som långsiktigt skapar värde och hållbarhet för såväl kunden som för den egna organisationen,
Priset delades ut av Eva Helén, utvecklingsstrateg på Södertälje Science Park.

Årets Innovationspris 2018 – Lokatt Helmets

Lokatt Helmets utvecklar nästa generations miljövänliga skid/snowboardhjälmar. De ger den extrema åkaren som aktivt tar ställning för miljön och har höga krav på utrustning, möjligheten att göra ett miljösmart val utan att kompromissa på säkerheten. Hjälmarna är beräknade att ge en tredjedel så stort koldioxidutsläpp som traditionella hjälmar och innehåller hela 88% biobaserat eller återvunnet material, vilket gör att utförsåkare, likt Lokatten kan ta sig ner för backarna med knappt några märkbara avtryck.

Årets Innovationspris 2017 – Scania

Under Södertäljegalan 17/11 delades Årets Innovationspris ut av Robert Kingfors på Södertälje Science Park. Vinnare av Årets Innovationspris blev Scania med sin innovativa marknadsplattform Scania One. Scania One är en Cloud-baserad plattform som tillgängliggör data och innovativa hjälpmedel för förare och åkeri, bland annat genom ”augmented reality” för instruktioner och Scania Fleet Management som är ett omfattande system för uppföljning och analys.

Motiveringen:

Scania använder nya sätt för att underlätta livet för såväl privatpersoner som branschen. Företaget är verksamt i en traditionell bransch men har genom nytänkande och öppenhet tagit fram en plattform för delning och öppna data som ger möjligheter för branschöverskridande utveckling, hållbarhet och säkerhet. Innovationen skapar förutsättningar för företagets fortsatta ledande position inom hållbara transporter och i Södertälje.

Hedersomnämnanden:

Från ett stort antal nominerade till Årets Innovationspris 2017 utsågs ytterligare två innovationer utöver Scania One  som finalister och presenterades för juryn.

TransCutan – Dialysport

TransCutan har utvecklat och kommersialiserat en lösning för access till den mänskliga kroppen på ett estetiskt, säkert och effektivt sätt genom utveckling av en innovation från forskningen. Innovationen underlättar och har potentiellt många användningsområden inom sjukvården och förhöjer livskvalitén för patienterna.

Susanne Hägglund (Södertälje Sjukhus) – Hjälpmedel för kateter

Susanne Hägglund har genom observationer från sitt yrke som sjuksköterska identifierat ett problem som innebär smittorisker och stort obehag för patienter som behöver kateter. Hjälpmedlet som Susanne arbetar med att ta fram minskar dessa smittorisker och möjliggör en mer hygienisk hantering på ett värdigt sätt för ett stort antal patienter.

Årets Innovationspris 2016 – Salipro BioTech

Salipro BioTech har tagit fram en angelägen innovation som både kan förkorta, förbilliga och effektivisera framtagningsprocessen av nya läkemedel och vaccin till gagn för patienten. Det är ett svenskt patent med stora globala möjligheter inom läkemedelsutveckling med en tydlig lokal anknytning till Södertälje.

Hedersomnämnande:

Tudda Galumpan

Tudda Galumpan har på ett unikt och nyskapande sätt kopplat ihop olika intressenter och kompetenser och skapat en lokal mötesplats för att främja läsglädje och läskunnighet. Detta i en tid då utveckling går mot minskat intresse för läsning bland unga. Det är en viktig samhällsfråga som kräver nya angreppsätt och engagemang. Tudda Galumpan drivs av eldsjälar som med små medel åstadkommit en korsbefruktande mötesplats för läsning.

DHE Holding

DHE Holding har i Sverige och Europa tillgängliggjort en fantastisk internationell innovation som kan få stor samhällsekonomisk betydelse. Det är en kommersiellt intressant tillämpning på en djuphålsborrning teknik för att utvinna fjärrvärme och el.