Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, Acturum och KTH.

Huvudpartner

Södertälje kommun

Kommunen har drygt 90 000 invånare och ligger centralt i Stockholmsregionen. Det är en global industriell plats och logistisk knutpunkt för land- och sjötrafik. Det är en kommun som satsar på centrumutveckling, bostadsbyggande, handel och kulturutbud. www.sodertalje.se

Scania

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 92,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor. Läs mer: www.scania.com

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Acturum

Acturum Development AB är ett moderföretag i en grupp som utvecklar och förvaltar fastigheter, samt laboratorier och forskningsprojekt inom life science. Företaget är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och bygg- och fastighetsbolaget PEAB.

Inom Acturumkoncernen finns Acturum Real Estate inklusive Life science, Acturum Tox och Acturum Chemicals.

Företaget driver och äger idag Acturum Biovation och står bakom bygget av KTHs och Södertälje Science Parks lokaler i Norra Stadskärnan.

KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. På KTH:s fem campus i regionen samlas över 12 000 heltidsstudenter, runt 1 800 doktorander och ungefär 3 700 heltidsanställda.

KTH:s verksamhet i Södertälje, som funnits här i över 20 år, står inför en stor expansion: fyra nya utbildningar och ny forskningsorganisation inom området hållbar produktion. Med satsningen har vi potential att växa från 600 studenter till 1 200.
Läs mer om satsningen här: www.kth.se/sustainableindustry

Styrelsen

Styrelsen, Södertälje Science Park

Från vänster: Peter Holmstedt, KTH, Peter Alvarsson, AstraZeneca, Marianne Ekstedt, Scania, Lars-Henrik Jörnving, Scania, Margareta Ozolins, AstraZeneca, Boel Godner, Södertälje kommun, Stephan Tolstoy Acturum, Peter Anderson Acturum och Kristina Palm, KTH. Leif Östling, ordförande i Södertälje Science Park, är inte med på bilden.

Styrelseordförande:

  • Leif Östling

Styrelseledamöter:

  • Boel Godner, Södertälje kommun
  • Margareta Ozolins, AstraZeneca
  • Lars-Henrik Jörnving, Scania
  • Stephan Tolstoy, Acturum
  • Peter Holmstedt, KTH

Styrelsesuppleanter:

  • Peter Alvarsson, AstraZeneca
  • Marianne Ekstedt, Scania
  • Tomas Anderson, Acturum
  • Kristina Palm, KTH