Life Science

Life ScienceHär finns nätverk, forskare, intressanta forsknings- och utvecklingsföretag och läkemedelstillverkning i absolut världsklass. Det skapar förutsättningar för samverkan och utveckling mellan nya och befintliga aktörer såsom AstraZeneca, Acturum Biovation med ett 40-tal småföretag, inkubatorn Uppsala Innovation Center, det nationella forskningscentret Swetox och Södertälje Sjukhus med bland annat Diagnostiskt centrum.

Hållbara livsmedel

Hållbara livsmedelSödertälje satsar på att bygga upp en arena för forskning och utveckling inom den hållbara livsmedelsnäringen med bas i Södertäljes uppmärksammade satsning på bl a ekologisk mat och minskat matsvinn. Projektet MatLust drivs i bred samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle med Södertälje Kommuns kostenhet som motor. MatLust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. Genom satsningen blir Södertälje ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet. Läs mer på matlust.eu