DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen där Södertälje Science Park är med som projektpartner. Industrin och Sverige står inför omställningar och syftet med projektet är att mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer. Projektet ska tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.

Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet. Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö. Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

Projekttid

Projektet pågår den 1/1 2019 till den 15/11 2020.

Projektägare

MITC, Mälardalen Industrial Technology Center är projektägare.

Partner

MITC, Mälardalen Industrial Technology CenterMälardalens HögskolaEskilstuna FabriksföreningSödertälje Science Park och SVID.

Finansiär

Tillväxtverket

Kontaktpersoner

Anna Bird
MDH/MITC
anna.bird@mdh.se

Fredrik Forsman
SVID
fredrik.forsman@svid.se


Frontrunners for Sustainable Innovation

Nya idéer föds varje dag – men det är först när de testas, utmanas och sätts på prov som innovation sker på riktigt. Stockholmregionen är Sveriges innovationscentrum med en ledande position i Europa. Stockholmsregionen har stor variation av branscher och hög kompetens vilket bidrar till goda förutsättningar att utveckla innovativa företag som ligger i framkant. 

Frontrunners for Sustainable Innovation är ett gemensamt, EU-finansierat projekt, mellan tre av Stockholmsregionens starkaste innovationskluster: Kista Science CitySödertälje Science ParkOpenlab och KTH. Tillsammans hjälper vi små och medelstora företag att utveckla sina idéer snabbare och ta sina innovationer till marknaden.

Webbplats: frontrunners.eu

Finansiär

Södertälje Science Park

Kontaktpersoner

Nicolai Slotte, projektledare
E-post: nicolais@kth.se

Karin Bengtsson, koordinator, Kista Science City
E-post: karin.bengtsson@kista.com

Sara Araya, koordinator, Openlab
E-post: sara.araya@openlab.se

Conny Lemon, koordinator, Södertälje Science Park
E-post: conny.lemon@sscp.se

Lili André, koordinator, KTH Näringslivssamverkan
E-post: liliand@kth.se