Hållbara produktionsflöden
– produkter och tjänster

Hållbar produktion
Vi arbetar för att ytterligare  stärka förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. Det gäller självklart industriell produktion av fysiska varor som läkemedel, livsmedel och lastbilar, men våra erfarenheter och kunskap kan även tillämpas på produktion av tjänster, som till exempel sjukvård, transporter och försäkringar. Vi riktar oss därmed till alla företag, organisationer och myndigheter som vill utvecklas.

Med hållbara produktionsflöden menar vi flöden som långsiktigt adderar ekonomiska, sociala och ekologiska värden till all tjänste- och varuproduktion.

Södertälje Science Park ska bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden i ett mycket brett perspektiv. Förutsättningarna är goda med den kompetens och det nätverk som de internationella storföretagen Scania och AstraZeneca besitter i kombination med nya KTH:s storsatsning i Södertälje med samma inriktning. KTH har i samarbete med Scania och AstraZeneca gjort en gemensam satsning på nya utbildningar och forskning inom områdena:

  • Industriell driftsäkerhet
  • Produktionslogistik
  • Produktionsledning

Med utgångspunkt från dessa kommer vi att skapa möjligheter för företag och organisationer att utvecklas. Välkommen att bli en del av Södertälje Science Park om du vill vara med att utveckla eller arbeta med hållbara produktionsflöden.