Hållbar produktion – vårt fokus

Hållbar produktionVi arbetar för att stärka förutsättningarna för avancerad industriproduktion i Sverige. Södertälje Science Park siktar mot att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. Förutsättningar är goda med den kompetens och det nätverk som de internationella storföretagen Scania och AZ besitter i kombination med KTH:s storsatsning på ett nytt campus i Södertälje med inriktning på den Hållbara fabriken. KTH har i samarbete med Scania och AstraZeneca gjort en gemensam satsning på nya utbildningar och forskning inom områdena:

  • Industriell driftsäkerhet
  • Produktionslogistik
  • Produktionsledning

Med utgångspunkt från dessa kommer vi att skapa möjligheter för företag att utvecklas.