Vi arbetar för hållbara produktionsflöden– produkter och tjänster och riktar oss till alla företag, organisationer och myndigheter som vill utvecklas. En del av syftet och målet är stärka förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. Det gäller industriell produktion av fysiska varor som läkemedel, livsmedel och lastbilar, men våra erfarenheter och kunskap kan även tillämpas på produktion av tjänster, som till exempel sjukvård, transporter och försäkringar.

Vad menar vi med hållbara produktionsflöden?

Med hållbara produktionsflöden menar vi flöden som långsiktigt adderar ekonomiska, sociala och ekologiska värden till all tjänste- och varuproduktion.

Södertälje Science Park ska bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden i ett mycket brett perspektiv. Förutsättningarna är goda med den kompetens och det nätverk som de internationella storföretagen Scania och AstraZeneca besitter i kombination med nya KTH:s storsatsning i Södertälje med samma inriktning.

Gemensam satsning på nya utbildningar

KTH har i samarbete med Scania och AstraZeneca gjort en gemensam satsning på nya utbildningar och forskning inom områdena:

  • Industriell driftsäkerhet
  • Produktionslogistik
  • Produktionsledning

Med utgångspunkt från dessa kommer vi att skapa möjligheter för företag och organisationer att utvecklas. Välkommen att bli en del av Södertälje Science Park om du vill vara med att utveckla eller arbeta med hållbara produktionsflöden!

Kontakta oss