Hållbar produktion innebär att företag utvecklar och tillverkar alltmer cirkulära, resurseffektiva och säkra produkter. Detta inte minst genom att utnyttja socialt och tekniskt hållbara processer, där såväl människorna i verksamheten som övriga resurser utnyttjas optimalt.

Omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster är en nödvändighet. Sverige har åtagit sig att jobba med Agenda 2030 som består av 17 globala mål för en mer hållbar och bättre värld. Vi ligger i framkant för att klara de globala målen, men har fortsatt ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen.

Se världsrankingen i arbetet med Agenda 2030 (Extern webbplats)

Läs statistiken om ekologiska fotavtryck (Extern webbplats)

Hållbarhet – från vad till hur. Ett webbinarium genomfört av SuPr – noden för hållbar produktion

Södertälje Science Parks arbete mot en hållbar värld

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport med genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Vår hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet. Vi använder PURE ACTs digitala plattform som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Allt vi gör i form av projekt och utbildningar ska ta oss och företagen vi arbetar med framåt i omställningen.

Ledande aktörer samlas för att accelerera omställningen till en mer hållbar framtid

Samverkan mellan offentlig sektor, akademi och industri skapar förutsättningar för nya innovationer och samarbeten som kan skapa förändring. Noden utgör en arena och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra forskning och utveckling som medverkande aktörer bedriver. Målet är att noden ska möjliggöra utökade satsningar inom forskning och utbildning, samt genomföra spridningsaktiviteter både gemensamt och hos de enskilda samverkansparterna. Tillsammans jobbar vi för att initiera och utveckla idéer, metoder och affärsmodeller som kan implementeras i svensk industri.

Ambitionen är att vara en nationell resurs för att utveckla svensk produktion till ledande när det kommer till att optimalt utnyttja jordens resurser och samtidigt erbjuda effektivt producerade världsledande produkter.

Aktörerna som står bakom bildandet noden är AstraZenecaKTHScania och Södertälje Science Park. Verksamheten vid SuPr finansieras av Vinnova, Region Stockholm, Södertälje kommun samt av de fyra grundarna.

Läs mer om SuPr – noden för hållbar produktion (Extern webbplats)