Tillbaka till kalendern

Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem & Livsmedelsmässa

Eventet har redan ägt rum
MatLust Utvecklingsnod bjuder tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Vinnova och Martin&Servera in till en heldag med inspiration, exempel och diskussioner kring ett hållbart skolmatssystem och en Livsmedelsmässa med hållbara produkter för offentlig måltidsverksamhet!

OBS. Notera att detta event vänder sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare samt kockar och köksbiträden med anknytning till offentlig måltidsverksamhet inom skola och förskola.

Program

Klockan 09-12: Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem

 • Välkommen & Omställning till ett hållbart skolmatssystem.
  Livsmedelsverket och Vinnova.
 • Inspirerande måltidskoncept – från förskola till fine dining.
  Eva Helén, utvecklingsstrateg, MatLust Utvecklingsnod.
 • Måltidskoncept, implementering & inspiration för hållbar mat – exemplet Södertälje.
  Sara Seing, kostchef Södertälje kommun & verksamhetschef MatLust Utvecklingsnod.
 • Från prototyp till basprodukt i kökets menyplanering.
  Måltidsutvecklare i MatLusts testbädd tillsammans med företaget Nordisk Råvara.
 • Samtal: Faktorer som engagerar medarbetare till hållbara måltider & praktiska tips!
  Med George Bouchaaya, kökschef, Lina/Valla grund- och förskolor, Södertälje samt Sandra Ostwald, kökschef Munkedal kommun.
 • Erfarenhetsutbyten i mindre grupper.
 • Hur ställer vi om till hållbar livsmedelsproduktion/-konsumtion med hjälp av skolmåltiden?
  Panelsamtal med Sara Seing, Södertälje kommun & MatLust Utvecklingsnod, Eva Sundberg, MATtanken, Jordbruksverket, Elin Sandström, Livsmedelsverket samt Alexander Alvsilver, Vinnova och Skolverket.

Klockan 12-13: Lunch

Vi hänvisar alla deltagare till Restaurang Snäckviken på Södertälje Science Park.

Klockan 13-17: Livsmedelsmässa i samarbete med Martin&Servera

 • Utställning: hållbara produkter för offentlig sektor.
  Med inspiration från måltidskonceptet Diet for a Green Planet och produkter från MatLusts testbädd.
 • Innovationstorg – nya hållbara produkter för offentlig sektor.
 • Tips och konkreta verktyg – så här gör vi!
  MatLust som utvecklingsarena för hållbara offentliga måltider.

Eventet arrangeras av MatLust Utvecklingsnod tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Vinnova och Martin&Servera. Anmälan sker här.