URVAL FRÅN VÅR VIDEOKANAL

Hållbar produktion är vårt fokusområde

Södertälje Science Park ska bli en nationell nod för hållbar produktion. Våra förutsättningar är goda, tack vare den kompetens och det nätverk vi har tillsammans med storsatsningen på KTH Södertälje med utbildning och forskning.

Hållbar produktion