SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK

EN MÖTESPLATS FÖR HÅLLBAR PRODUKTIONSödertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats, initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en ledande mötesplats och driva en nationell nod inom hållbar produktion, Vi verkar för en starkare region genom ett attraktivare Södertälje och säkrad regional kompetensförsörjning.

Nu finns programmet ute!

Science Week är ett årligt samhällsforum för att skapa en hållbar värld. Den 2-4 februari 2022 sänder vi live digitalt på scienceweek.se inom områdena hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer.

Se hela programmet på Science Weeks webbplats

FÖLJ OSS PÅ YOUTUBE


VÅRA HUVUDPARTNERS