Detta har hänt på Södertälje Science Park

Hållbar produktion – vårt fokus

Södertälje Science Park siktar mot att bli en nationell nod för hållbara produktionsflöden.
Våra förutsättningar är goda, tack vare samlad kompetens, ett vidsträckt nätverk och en storsatsning inom utbildning och forskning.

Hållbar produktion