Miljonsatsning på industriföretag i Stockholmsregionen

Publicerad: 5 juli 2024
Södertälje Science Park lanserar nu en ambitiös satsning för att stärka Stockholms position som industriregion med stöd från Region Stockholm, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun. Ett industriellt utvecklingscentrum (IUC) etableras med en investering på 5 miljoner kronor. Målet är att sammanföra och stärka små och medelstora industriföretag i regionen.

IUC är en nationell resurs som redan finns representerad över hela landet, utom i Stockholmsregionen. Nu ändras det, tack vare en gemensam kraftsamling av regionens största industriföretag och det offentliga. Tidigare i år blev det klart att Södertälje Science Park går in som partner till IUC-nätverket. Nu står det klart att vi får en bred uppslutning av aktörer och finansiärer.

Vad innebär satsningen?

Genom etableringen av IUC i Stockholmsregionen skapas nya möjligheter för industriföretagen att hantera gemensamma utmaningar. Fokusområden inkluderar bland annat kompetensutveckling, digitalisering och övergången till cirkulära produktionsflöden. Den totala finansieringen uppgår till 5 miljoner kronor, med bidrag från flera av Södertälje Science Parks ägare samt projektmedel från Region Stockholm och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF, via Tillväxtverket).

Under 2024 har en förstudie inletts där en mängd industriföretag i regionen har intervjuats om sina behov. Resultatet av denna kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Fokus på hållbar och cirkulär omställning

Under hösten kommer IUC:s struktur att tydliggöras och 2025 kommer satsningen dra igång i full skala. Målet är att bygga en flexibel och anpassningsbar plattform som gynnar de små och medelstora företagen, vilket också öppnar upp för nära samarbete med regionens industritäta kommuner. Genom samarbete och gemensamma insatser kan industriföretagen möta de utmaningar som den hållbara och cirkulära omställningen innebär.

Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park, understryker vikten av att skapa en stark struktur för regionens industriföretag och möjliggöra samarbete kring gemensamma utmaningar.

– 2018 stod tillverkningsindustrin i Stockholmsregionen för exportinkomster på 352 miljarder kronor. Dessutom är Stockholm den region i Sverige med näst flest anställda inom industrin. Trots detta har det saknats ett gemensamt utvecklings- och kompetensforum för företagen, säger Robert Kingfors.

Den stora uppslutningen och bredden av aktörer skapar goda förutsättningar för att bygga ett starkt industriellt utvecklingscentrum.

– Genom att samla resurser från både näringslivet och det offentliga kan vi erbjuda konkreta lösningar och stöd till våra industriföretag. Det är en investering i regionens framtid och hållbara tillväxt, avslutar Robert Kingfors.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer