Om oss

Södertälje Science Park är både ett kunskapsintensivt område och ett företag som samverkar mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi utvecklar, knyter ihop och stödjer små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja hållbar produktion lokalt, regionalt och nationellt.

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion. Genom att stötta företag, driva utvecklingsprojekt och skapa nätverk kan vi jobba för att Sverige tar nästa steg i den hållbara omställningen. Våra huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun.

Södertälje Science Park fungerar som en fysisk mötesplats i Södertälje, men också som en nationell aktör som kopplar samman offentlig sektor, akademi och näringsliv i syfte att stärka förutsättningarna för utveckling och konkurrenskraft.

Vi erbjuder en rad olika program och aktiviteter som stärker och utvecklar företag inom produktion eller med industrinära tjänster. Dessa erbjudanden omfattar allt från affärs- och idéutveckling, till uppskalning och hjälp med att hitta och ta fram hållbara produktionslösningar. Dessutom deltar vi i flera projekt som syftar till att flytta fram Sveriges position inom hållbar produktion.

Läs gärna mer om våra projekt och hur vi hjälper er som företag att utvecklas inom hållbar produktion.

Välkommen till Södertälje Science Park!

Vill du veta mer?

Vi kan berätta mer om vår verksamhet!
Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vi kan berätta mer om vår verksamhet!
Kontakta oss