Projekt

Vi driver och deltar i flera projekt som syftar till att stärka innovationskraften och utvecklingen av hållbar produktion lokalt, regionalt och nationellt.

Aktuella projekt