SuPr - nationell nod för hållbar produktion

SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, samlar industri, akademi och offentliga aktörer till samverkan inom hållbar produktion.

SuPr utgör en arena och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra forskning och utveckling som medverkande aktörer bedriver. Målet är att noden ska möjliggöra utökade satsningar inom forskning och utbildning, samt genomföra spridningsaktiviteter både gemensamt och hos de enskilda samverkansparterna.

Ambitionen är att vara en nationell resurs för att utveckla svensk produktion till ledande när det kommer till att optimalt utnyttja jordens resurser och samtidigt erbjuda effektivt producerade världsledande produkter.

Aktörerna som står bakom bildandet noden är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje Science Park. Verksamheten vid SuPr finansieras av Vinnova, Region Stockholm, Södertälje kommun samt av de fyra grundarna.