Response

Projektets mål är att stärka kapaciteten och förmågan hos företag att utveckla cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster.

Genom att öka omställningshastigheten till en cirkulär ekonomi kan vi skapa bättre förutsättningar för industriell symbios. Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) drev i samarbete med Södertälje Science Park och Regionalt Designcentrum Jämtland Härjedalen projektet Response – cirkulär transformation genom design, digitalisering, material och produktutveckling.

Projektet var ett kompetenslyft om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design – ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag med optimerad miljöpåverkan. Små och medelstora företag fick fördjupad kunskap i cirkulär ekonomi, omvärldsspaning och hur de globala målen påverkade företagen. Under projektets gång användes designmetoder för utveckling av varor och tjänster kopplade till nya affärsmodeller. Metoderna som användes har utvecklats i projektet EcoDesign Circle och EcoDesign Circle 4.0.

Vilka företag kan vara med?

Anmälan till utbildningar inom Response öppnade under 2022. Vissa utbildningar var direkt riktade till företag i Region Jämtland Härjedalen, men vissa av utbildningarna var öppna för alla företag i Sverige.

Utvalda företag kommer att erbjöds designsprint

Några utvalda företag kommer erbjöds en designsprint – en fördjupad, praktisk del tillsammans med strategiska experter för att påskynda omställningsarbetet.

Projektet skedde i samarbete med Regionalt Designcentrum Jämtland Härjedalen och Södertälje Science Park och pågick till och med den 30 oktober 2023.

Finansieras med EU-medel och regionala medel

Projektet finansierades av Tillväxtverket med Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden och drevs av SVID med stöd av Region Jämtland Härjedalen.

Faktaruta

Projektnamn
RESPONSE - Cirkulär Transformation genom Design, Digitalisering, Material och Produktutveckling
Projektperiod
2022-2023
Projektdeltagare
  • Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID)
  • Regionalt Designcentrum Jämtland
  • Södertälje Science Park

Kontakt

Victor Strimfors
Programansvarig innovation & industrialisering
Tel: 076-344 84 77
Mejla mig