Frontrunners for Sustainable Innovation

Frontrunners for Sustainable Innovation är ett gemensamt, EU-finansierat projekt, mellan några av Stockholmsregionens starkaste innovationskluster.

Inom ramen för projektet har flera aktiviteter genomförts som syftar till att stärka regionens innovationskraft. Frontrunners for Sustainable Innovation hjälper företag, att via regionens innovationsmiljöer, skala upp sina affärer, bygga starkare nätverk och få tillgång till test- och utvecklingsmiljöer. Det stärker regionens innovationskraft och hjälper till i den hållbara omställningen. Projektet kopplar ihop de olika innovationsmiljöerna och ökar samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det gör att regionens företag får bättre förutsättningar att skala upp sina affärer och hitta nya samarbetspartners. Utöver Södertälje Science Park deltar också Kista Science City, Openlab och KTH i projektet.

Projektets erbjudande gentemot företag kan delas in i fyra kategorier:

  • Nätverk och kunskap
  • Upphandling
  • Utveckla produkt eller tjänst
  • Koppling till akademi

I Södertälje har flera affärsutvecklingsprogram och Prototypverkstadens verksamhet finansierats genom projektet.

2022 fortsatte projektet i en förlängning, med större fokus på cybersäkerhet. Läs mer om cybersäkerhetsprogrammet här.

Faktaruta

Projektnamn
Frontrunners For Sustainable Innovation
Projektperiod
2018-2023
Projektdeltagare
  • KTH
  • Kista Science City
  • Openlab
  • Södertälje Science Park

FinansieringKontakt

Conny Lemon
Projektledare
Tel: 070-295 51 09
Mejla mig