Ekolyftet

Projektet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet i sin produktion.

Hållbarhet blir en alltmer avgörande konkurrensfaktor för tillverkande företag. Svensk tillverkningsindustri står på grund av klimathot och resursutmaningar inför en omfattande transformation. Den tillverkande industrin måste minska sin miljöbelastning och på kort tid ställa om till klimatneutral produktion. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag som ofta behöver stöd med specialkompetens och resurser. Samtidigt blir efterfrågan på hållbara produkter allt större på marknaden.

Med förändringsmetodik i grunden och utifrån tillämpad forskning på området gav Södertälje Science Park genom SuPr tillsammans med RISE, KTH, och IUC Sverige en extra skjuts till företagens egna utvecklingsarbeten med fokus på klimat- och resurseffektivitetsförbättringar.

En pilot genomfördes med flera deltagande små och medelstora företag. Resultaten från den inkluderades i bland annat Produktionslyftets och Omställningslyftets program.

Projektet Ekolyftet finansieras av Vinnova och genomfördes under 2021 och 2022.

Faktaruta

Projektnamn
Ekolyftet produktion - för Produktionslyftet och Omställningslyftet
Projektperiod
2021-2022
Projektdeltagare
  • RISE
  • KTH
  • IUC Sverige
  • Södertälje Science Park genom SuPr

Kontakt

Sasha Shahbazi
Projektledare SuPr
Tel: 072-881 46 94
Mejla mig