ShiftLabs

ShiftLabs syftar till att vägleda små och medelstora tillverkningsföretag i implementeringen av ny digital teknik.

Södertälje Science Park och KTH Leancentrum har gemensamt etablerat en nod inom den svenska innovationshubben ShiftLabs, som en del av ett EU-finansierat initiativ. Små och medelstora företag får genom projektet vägledning och stöd kring hållbarhet och digitalisering. Dessutom kopplas de ihop med svenska universitet och forskningsinstitutioner.

ShiftLabs har en treårsplan och är en del av Digital Europe-programmet. Det är en av fyra svenska innovationshubbar inom ett större EU-nätverk av Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH) som har uppdraget att fokusera på AI, digital kompetens, cybersäkerhet och HPC (superdatorer).

Samverkanspartner är KTH, Södertälje Science Park, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Mälardalens universitet, EIT, RISE, Högskolan i Skövde, Chalmers, ASSAR Industrial Innovation Arena och Stena Industry Innovation Lab.

ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland.

ShiftLabs

Projektperiod
2023-2025
Projektdeltagare
  • KTH Leancentrum
  • Södertälje Science Park
  • MITC (Mälardalen Industrial Technology Center)
  • Mälardalens universitet
  • EIT
  • RISE
  • Högskolan i Skövde
  • Chalmers
  • ASSAR Industrial Innovation Arena
  • Stena Industry Innovation Lab

Finansiering

Kontakt

Catarina Berggren
Affärsutvecklare
Tel: 072-187 07 34
Mejla mig
Mikael Ek
Projektledare
Tel: 073-312 92 57
Mejla mig