Produktionsänglar - uppskalning och nationell utrullning

Projektet syftar till att stötta startupbolag gå från prototyp till produktion. 2022 och 2023 rullas konceptet ut på fler platser i landet.

Att gå från prototyp till serieproduktion innebär stora utmaningar för de flesta hårdvarustartups. Detta brukar kallas för ”dödens dal” – uppskalningsfasen där många bolag har svårt att överleva. Detta är ett resursslöseri och en förlust för både innovatö­rerna och Sverige – och det vill Produktionsänglar ändra på.

Inom ramen för projektet erbjuds ett program för startupbolag där de erbjuds coachning med produktionsexperter och matchningar mot svenska tillverkare.

Produktionsänglar blir nationellt från 2022

Verksamheten inom Produktionsänglar har bedrivits genom ett flertal olika projekt. 2021 påbörjades projektet som ska skala upp konceptet på nationell nivå efter ett anslag från Vinnova. Under de kommande åren ska flera noder skapas över hela landet i närheten av universitet, högskolor, inkubatorer och tillverkare. Målsättningen är att fler bolag väljer att tillverka sina produkter i Sverige.

Produktionsänglar är ett samarbete mellan Södertälje Science Park och KTH.

Film som förklarar projektet Produktionsänglar

Företagare?

Programmet Produktionsänglar har en separat sida med information som riktar sig till dig som företagare.
Ta mig dit!

Faktaruta

Projektnamn
Produktionsänglar uppskalning och nationell utrullning
Projektperiod
2021-2023
Projektdeltagare
  • KTH
  • Södertälje Science Park

Kontakt

Victor Strimfors
Programansvarig innovation & industrialisering
Tel: 076-344 84 77
Mejla mig

Företagare?

Programmet Produktionsänglar har en separat sida med information som riktar sig till dig som företagare.
Ta mig dit!