Produktionsänglar

Vi erbjuder producerande startups en unik möjlighet att skala upp från prototyp till produktion. I programmet Produktionsänglar får ni hjälp med coachning, matchningar och kompetensutveckling.

I programmet Produktionsänglar stöttar vi dig genom industraliseringsresan. Du som representerar en producerande startup med en hållbar och innovativ produkt får hjälp med bland annat produktionsstrategi, produktionslokalisering, matchning med svenska tillverkare och kompetensutveckling. Programmet pågår under cirka 4 månader.

Du och ditt företag får:

  • Coachning och vägledning av produktionsexpert
  • Inspiration och kompetensutveckling
  • Kontakt med svenska tillverkare
  • Möjlighet att introduceras till olika finansieringsalternativ
  • Fortsatt stöd och nätverk

Är ni intresserade av att delta?

Nästa omgång startar augusti 2024. Vill du delta? Skicka in en intresseanmälan på programmets hemsida.

Kort om konceptet Produktionsänglar

Innovationssystemet i Sverige brister när det gäller att stödja mindre företags industrialisering av nya produkter. Det beror på uppgiftens komplexitet och behovet av kompetens inom ett brett fält – här krävs både produktionsexpertis och omfattande kapital till investeringar i produktionsutrustning. Konsekvensen blir ofta att produktionen sker utomlands, försvinner till utländskt ägande eller läggs ner. Detta problem vill Produktionsänglar bidra till att lösa.

Produktionsänglar har som mission att främja produktion i Sverige och riktar sig mot industri­alisering och uppskalning av startupbolag med hårdvaruprodukter. Genom situationsbaserad coachning av produktionsexperter, utbildningsmaterial samt matchning mot tillver­kare, stöttas svenska startups med hållbara innovationer att närma sig en produktionsfas med lokala tillverkare. Detta ger dubbel effekt då framgångsrika startups som skalar upp sin produktion med svenska till­verkare bidrar till jobb och tillväxt, och därmed välfärd för Sverige.

Produktionsänglars program arrangeras för närvarande som en del av det EU-finansierade projektet ShiftLabs.

Faktaruta

Finansiering
Projektet är finansierat av EU-medel
Projekt
Shiftlabs logotyp.
Programmet arrangeras som en del av ShiftLabs.

Kontakt

Victor Strimfors
Programansvarig innovation & industrialisering
Tel: 076-344 84 77
Mejla mig
Natalia Urbanska
Startupansvarig Produktionsänglar
Tel: 072-383 20 36
Mejla mig