Innovationscheckar

Stärk er innovations­förmåga och konkurrenskraft! Vi har möjlighet att dela ut innovationscheckar till små och medelstora företag.

Ansökningsperioden för innovationscheckar, som pågick från den 3 maj till den 31 maj, är nu avslutad. Håll utkik för framtida möjligheter!

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som vill utvecklas och stärka din innovationsförmåga och konkurrenskraft? Sök en innovationscheck!

Checkarna ska användas för att bekosta extern kompetens (konsult) som stöttar utvecklingen av er innovation. Arbetet ska vara utfört och fakturerat senast 15 november 2024.

Det finns flera olika checkar att söka:

 • Affärsutveckling (Max 100.000 SEK): Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 • Infrastruktur (Max 400.000 SEK): Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 • Immateriella tillgångar (IP) (Max 100.000 SEK): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Notera att pengarna fördelas ut i konkurrens med andra företag och att den eventuellt beviljade summan kan skilja sig från den ni har sökt. På SISP:s hemsida finns mer information och alla kriterier.

Vanliga frågor

Kan man söka som enskild näringsidkare?
Nej. Du kan bara söka om du är ekonomisk förening eller aktiebolag.
Vad innebär innovation?
Verksamheten ska vara kopplad till en planerad eller pågående innovationsutveckling. För att företaget ska anses ha en innovativ verksamhet ska nedan vara uppfyllt:
 • Ni utvecklar eller exploaterar en hållbar innovation (tjänst, process, affärsmodell, produkt), dvs något nyskapande erbjudande på den marknad ni verkar inom (eller avser adressera).
 • Ni har (eller kan troliggöra att ni har) potentiellt unika tillgångar som ger er innovationsidé ett tidsförsprång och/eller unika konkurrensfördelar.
 • Er lösning har (eller kan troliggöra att ni har) fördelar mot konkurrenterna på en internationell marknad.
För IP-checkar gäller att företaget har behov av en IP-strategi kopplad till sin innovationsverksamhet för att kunna motta en check.

Hur formulerar man en bra ansökan?
Kriterierna kommer från Vinnova. Det viktiga är du läser igenom ansökan noggrant och beskriver hur ditt företag på ett tydligt sätt uppfyller kraven. Motivera hur checken kommer att användas. Vad blir effekten för ditt företag? Var tydlig, koncis och svara på alla frågor. Det är viktig att lägga tid på frågorna som handlar om Agenda 2030, så att du kan visa på vilket sätt ditt företag möter de olika målen.
Kan man ansöka om fler checkar samtidigt, till exempel både affärsutveckling och IP?
Ja, teoretiskt kan man söka flera checkar – det behöver dock avse samman projekt inom en treårsperiod.
Är det möjligt att ansöka om flera olika typer av innovationscheckar från olika projektparter samtidigt, och skulle det påverka chanserna att ansökan blir beviljad?
Det går bra att söka flera olika checkslag hos flera projektparter. Dock går det inte att söka samma checkslag igen om du har fått den beviljad hos en annan projektpart.
Vilka villkor ställs på leverantörerna i projektet?
Anlitad underleverantör ska ha betalt skatter och sociala avgifter samt inte vara på obestånd.
Går det att använda affärsutvecklingschecken till att köpa in ny utrustning?
Nej. Här följer exempel på vad som inte kan finansieras med affärsutvecklingschecken:
 • Löpande affärsutveckling eller generell produktutveckling.
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Lokalkostnader
 • Produktion av innehåll, till exempel text, bilder och film till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsförings- och försäljningsinsatser
 • Anpassning för att uppfylla GDPR

Går det att använda IP-checken till en patentansökan?
Nej. Här följer exempel på vad som inte kan finansieras med checkarna:
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, desigpplän etcetera.
 • Löpande ordinarie verksamhet, marknadsföring, försäljning, FoU eller liknande

Går det att använda en innovationscheck till certifiering av en teknisk produkt?
Nej, det går inte.

Kontakt

Zandra König
Projektledare
Tel: 072-888 48 21
Mejla mig
Conny Lemon
Projektledare
Tel: 070-295 51 09
Mejla mig