Cybersäkerhetsprogrammet

Är ert företag cybersäkert? I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni erbjuds coachning, utbildning och nätverkande.

Under våren 2023 kommer ett pilotprogram starta upp, där 10 företag får möjlighet att utveckla sitt arbete kring cybersäkerhet. Programmet arrangeras av Södertälje Science Park och Kista Science City och finansieras bland annat med EU-medel.

Under programmets gång kommer ni som företagare att under att ett flertal träffar få anpassad coachning och utbildning som är relevant just för era utmaningar.

Programmet kommer bland annat handla om:

  • Cybermedvetenhet
  • Tillgångar och sårbarheter
  • Riskhantering
  • Organisation
  • Framtid, lagar och standarder

Just nu söker projektet efter företag som är intresserade av att delta. Deltagande i programmet är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Vi på Södertälje Science Park riktar oss specifikt in på tillverkande industri av olika slag, medan Kista Science City riktar in sig på medtech-företag.

Programstart sker någon gång i mars 2023.

Är ni intresserade av att delta? Kontakta Linda Menrik.