Cybersäkerhetsprogrammet

Är ert företag cybersäkert? I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.

Under våren 2023 kommer ett pilotprogram starta upp, där 10 företag får möjlighet att utveckla sitt arbete kring cybersäkerhet. Programmet arrangeras av Södertälje Science Park och Kista Science City och finansieras bland annat med EU-medel.

Under programmets gång kommer ni som företagare få anpassad coachning och utbildning som är relevant just för era utmaningar.

Programmet kommer bland annat handla om:

  • Cybermedvetenhet
  • Tillgångar och sårbarheter
  • Riskhantering
  • Organisation
  • Framtid, lagar och standarder

Deltagande i programmet är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Experter i programmet

  • Marianne Rilde Björkman Informationssäkerhetsspecialist
  • Jan-Olof JOA Andersson Dataskyddsombud, ICA Sverige
  • My Bergdahl Näringspolitisk expert inom standardisering och digital handel, Teknikföretagen
  • Steward Kowalski
  • Hans Olofsson

Skicka intresseanmälan

Intresserad av att delta? Mejla linda.menrik@sscp.se.

2024 arrangerar vi istället en intensivkurs i cybersäkerhet. Läs mer om den här.