Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

Projektet syftar till att uppmuntra och underlätta kompetensomställningen hos underleverantörer, för att etablera en mer hållbar fordonsindustri.

Projektet koordineras av Region Stockholm, genom satsningen Fordonsdalen. Projektet genomförs i nära samarbete med Fordonskomponentgruppen FKG och KTH. Målet är att projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar hos små- och medelstora företag inom fordonsindustrin, så att dess behov av kompetens och grön omställning kan tillgodoses.

Genom att utnyttja och sprida det senaste inom forskningen, unik kunskap och nya metoder ska man bidra till att små och medelstora företag inom fordonsindustrin kan vidareutveckla och växla upp arbetet med den gröna omställningen. Företagen ska inte minst genom digitala kompetensinsatser få förbättrade förutsättningar att vidareutveckla och öka takten i sin gröna omställning. Fokus ligger på en ökad resurseffektivitet, samt på hanteringen av övergången från fossilberoende till förnybara resurser inklusive elektrifiering.

Utöver små och medelstora företag inom fordonsindustrin riktar sig projektet även till IT-företag som spelar en allt viktigare roll inom industrin. En viktig insats är även att paketera och sprida erfarenheterna, så att fler företag kan tillgodoses angående behovet av nya kunskaper och metoder. För detta arbete utgör samarbetsparterna en viktig och kompletterande roll.

I ett första led riktas insatserna till företag i Stockholmsregionen men de kan även riktas till företag i östra Mellansverige, samt till SMF i andra delar av landet. Inte minst FKG har som branschorganisation ett stort antal medlemmar nationellt och har nära dialog med sina medlemmar, vilket projektet kommer dra full nytta av.  

Inom ramen för projektet drivs en kurs av KTH Leancentrum som heter Hållbarhet i praktiken. Den riktar in sig till dig som arbetar i ledande befattning och som vill bygga och utveckla en hållbar verksamhet. Du är exempelvis produktionsledare, teamledare, projektledare, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller leankoordinator. Läs mer här.

Region Stockholm är projektägare och delfinansierar projekten via Region Stockholm Projektmedel för hållbar regional utveckling. Projektet delfinansieras med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Faktaruta

Projektnamn
Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri
Syfte
Bidra till förbättrade förutsättningar hos små- och medelstora företag inom fordonsindustrin så att de kan tillgodose industrins behov av kompetens och grön omställning.
Projektägare
  • Region Stockholm

Projektdeltagare
  • Södertälje Science Park genom SuPr
  • Fordonskomponentgruppen FKG
  • KTH

Projektperiod
2022-03-01- 2023-03-31
FinansieringStöd från Region Stockholm 1.1 Projektmedel för hållbar regional utveckling

Kontakt

Sasha Shahbazi
Projektledare SuPr
Tel: 072-881 46 94
Mejla mig