Konkurrenskraftig hållbarhet för SMF

Projektet fokuserar på miljödeklarationer som ett verktyg för att synliggöra vilka komponenter som har bevisat låg miljöbelastning.

I Sverige har vi alltid varit duktiga på hållbarhet men inte använt detta som en konkurrensfördel. Nu när världen skriker efter gröna lösningar för framtiden är det rätt läge att utnyttja denna förmåga för att stärka de svenska leverantörernas position. Med en bred skara aktörer med Fordonskomponentgruppen i spetsen, siktade projektet på att kunna göra hållbarhet till en svensk USP – Unique Selling Point. För att realisera detta hade man med sig flera ledande organisationer inom hållbarhet – RISE, AFRY, EDAG, Greengoat, MITC och SuPr.

Målet med projektet var att ta fram en enkel, verifierbar och accepterad miljödeklaration för komponenter, ett dokument som tydligt visar vilken miljöpåverkan en komponent har haft under tillverkningen. Detta värde kan sedan ligga till grund för en klimatdeklaration av en komplett produkt, t ex ett fordon.

På detta sätt ville vi synliggöra för OEM att komponenter från svenska underleverantörer, med verifierat låg miljöbelastning, bidrar till att minska den totala klimatpåverkan från deras produkt.

Södertälje Science Park och SuPr:s roll i projektet var att sprida information och resultat till relevanta aktörer. Dessutom bidrog SuPr till att attrahera rätt företag till projektet.

Faktaruta

Projektnamn
Konkurrenskraftig hållbarhet för SMF
Projektperiod
2022–2023
Projektdeltagare
  • Södertälje Science Park genom SuPr
  • RISE
  • AFRY
  • EDAG
  • Greengoat
  • MITC

Finansiering

Kontakt

Linda Menrik
Operativ chef och projektledare SuPr
Tel: 076-8987640
Mejla mig