Liften

Projektet syftar till att identifiera producerande företags behov och hjälpa dem att hitta rätt stöd. Inom ramen för projektet bedrivs ett affärs­utvecklings­program riktat mot små och medelstora företag.

Projektets övergripande syfte är att koppla samman företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet. Detta leder till ökad kunskap hos företagen om vilka former av stöd som finns tillgängliga för företagsutveckling samt bidrar till ökad samverkan mellan olika företagsfrämjande aktörer.

Inom ramen för projektet arrangeras ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag. Projektet genomförs i samverkan med KTH Leancentrum och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign). Samverkansparterna stödjer företagen i deras utvecklingsarbete som gynnar företagets hållbarhet och långsiktiga konkurrenskraft. Förändrings- och utvecklingsarbetet stärker företagens hållbarhetsambitioner inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Deltagare i Liften får lära sig mer om hur arbeta med utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. I programmet kommer deltagarna även att stärka sitt nätverk genom att utbyta lärdomar och erfarenheter med andra deltagande bolag. Inom ramen för projektet organiseras också aktiviteter kopplat till vårt nätverksprogram Friends of Södertälje Science Park. Projektet finnansieras av EU-medel och av Region Stockholm.

Företagare?

Programmet Liften har en separat sida med information som riktar sig till dig som företagare.
Ta mig dit!

Faktaruta

Projektnamn
LIFTEN Långsiktig hållbar konkurrenskraft för SMF inom industri
Projektperiod
2022-2023
Finansiering

Kontakt

Conny Lemon
Projektledare
Tel: 070-295 51 09
Mejla mig
Maria Rylander Masoumi
Projektledare Liften
Tel: 076-855 08 14
Mejla mig
Mikael Ek
Projektledare
Tel: 073-312 92 57
Mejla mig

Företagare?

Programmet Liften har en separat sida med information som riktar sig till dig som företagare.
Ta mig dit!