Liften

Projektet syftar till att identifiera producerande företags behov och hjälpa dem att hitta rätt stöd. Inom ramen för projektet bedrivs ett affärs­utvecklings­program riktat mot små och medelstora företag.

Liften fokuserar på att identifiera individuella utvecklingsbehov hos tillverkande företag och erbjuder stöd/kopplar samman företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet. Inom ramen för detta projekt arrangeras ett 12-veckors affärsutvecklingsprogram riktat mot små och medelstora företag.

Projektet genomförs i samverkan med KTH Leancentrum och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign). Samverkansparterna stödjer företagen i deras utvecklingsarbete som gynnar företagets hållbarhet och långsiktiga konkurrenskraft. Förändrings- och utvecklingsarbetet stärker företagens hållbarhetsambitioner inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Deltagare i Liften får lära sig mer om hur arbeta med utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. I programmet kommer deltagarna även att stärka sitt nätverk genom att utbyta lärdomar och erfarenheter med andra deltagande bolag. Inom ramen för projektet organiseras också aktiviteter kopplat till vårt nätverksprogram Friends of Södertälje Science Park. Projektet finnansieras av EU-medel och av Region Stockholm.

Upplägg
Genom ett 12-veckors program (10 förmiddagar) varvas gemensamma tematräffar med individuella digitala möten för att skapa och driva sina egna handlingsplaner.

Upplägg för programmet Liften.

Exempel på genomförda områden

  • Detaljplanering av produktionsytor
  • Genomlysning av digitaliseringsbehov
  • Flödes- och förbättringsanalys för produktion
  • Implementering av LEAN-metodiken 5S
  • Analys av potentiellt nytt marknadssegment
  • Implementera processorienterat produktionsflöde
  • Omsätta omvärldsanalys i praktiken
  • Utarbetande av hållbarhetsplan
  • Plan för internationalisering
  • Produktions- och användarfokuserad produktveckling

Deltagande företag om Liften

“Som företagare har man alltid ont om tid. Programmet hjälpte oss att fokusera och prioritera. Tack vare Liften har vi tvingats tänka till, fundera och omvärdera. Tack vare detta har vi kommit vidare i vårt utvecklingsarbete.”

Klas Lange, vd på Weda i Södertälje

Faktaruta

Projektnamn
LIFTEN Långsiktig hållbar konkurrenskraft för SMF inom industri
Projektperiod
2022-2023
Finansiering

Kontakt

Conny Lemon
Projektledare
Tel: 070-295 51 09
Mejla mig
Maria Rylander Masoumi
Projektledare Liften
Tel: 076-855 08 14
Mejla mig
Mikael Ek
Projektledare
Tel: 073-312 92 57
Mejla mig