Produktionsacceleratorn

Genom att erbjuda en dedikerad plats och en omfattande stödstruktur strävar Produktionsacceleratorn att underlätta övergången för startups från prototypfas till produktionsfas.

Produktionsacceleratorn är ett pilotprojekt hos Södertälje Science Park som syftar till att erbjuda en fysisk plats och stödstruktur för startupbolag som strävar efter att ta steget från prototyp till produktion. Initierat som en del av Produktionsänglar, ett acceleratorprogram i regi av KTH och Södertälje Science Park, tar detta projekt sikte på att adressera den bristande lokala infrastrukturen för lågvolymstillverkning och montering för hållbara och innovativa startups.

Genom Produktionsacceleratorn får startups möjlighet att förbereda och utveckla sina produkter för industriell produktion. Målet är att erbjuda en plattform där företag kan testa och finslipa sina produktionsprocesser i liten skala innan de skalar upp till full produktion eller etablerar samarbeten med externa tillverkare.

Projektet, finansierat av The Polar Structure Initiative Foundation och Region Stockholm, påbörjades i början av 2023 och planeras pågå till slutet av 2024. Under denna tid genomförs flera piloter tillsammans med deltagande startups för att utforska olika behov och erbjudanden.

Produktionsacceleratorn

Projektperiod
2023-2024
Finansiering
The Polar Structure Initiative Foundation och Region Stockholm

Kontakt

Victor Strimfors
Programansvarig innovation & industrialisering
Tel: 076-344 84 77
Mejla mig
Samuel Wickström
Projektledare
Tel: 072-888 45 97
Mejla mig