De vinner Årets Innovation 2016

Publicerad: 11 november 2016

Vinnaren är Salipro BioTech

Salipro BioTech har tagit fram en angelägen innovation som både kan förkorta, förbilliga och effektivisera framtagningsprocessen av nya läkemedel och vaccin till gagn för patienten. Det är ett svenskt patent med stora globala möjligheter inom läkemedelsutveckling med en tydlig lokal anknytning till Södertälje.

Hedersomnämnande:

Tudda Galumpan

Tudda Galumpan har på ett unikt och nyskapande sätt kopplat ihop olika intressenter och kompetenser och skapat en lokal mötesplats för att främja läsglädje och läskunnighet. Detta i en tid då utveckling går mot minskat intresse för läsning bland unga. Det är en viktig samhällsfråga som kräver nya angreppsätt och engagemang. Tudda Galumpan drivs av eldsjälar som med små medel åstadkommit en korsbefruktande mötesplats för läsning.

DHE Holding

DHE Holding har i Sverige och Europa tillgängliggjort en fantastisk internationell innovation som kan få stor samhällsekonomisk betydelse. Det är en kommersiellt intressant tillämpning på en djuphålsborrning teknik för att utvinna fjärrvärme och el.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer